Ga meteen naar de petitie: http://screenenaanbanden.petities.nl/

Psycho-sociale screening op scholen

In navolging van de VS begint het grootschalig screenen (doorlichten, onderzoeken) van schoolkinderen naar psychosociale problemen nu in Nederland van de grond te komen.

Punten waar bij het testprogramma op gelet zal worden zijn onder meer depressie, angsten, gedragsproblemen, omgang met andere kinderen en hyperactiviteit (ADHD).

 

Het gevaar: meer kinderen aan psychiatrische medicatie

Kinderen die als “probleemgeval”  uit de screening te voorschijn komen, kunnen ten onrechte psychiatrische medicatie voorgeschreven krijgen.

Niet-optimaal gedrag kan veroorzaakt worden door diverse omstandigheden, waaronder lichamelijke ongemakken, tekort aan bepaalde voedingsstoffen zoals vitaminen, tekortschietend onderwijs. Sommige kinderen zijn van nature druk. Normaal gedrag van kinderen of pubers kan dan ten onrechte worden geïnterpreteerd als afwijkend.

De toename van de ADHD diagnose en van het gebruik van psychiatrische medicatie onder kinderen is schrikbarend, internationaal, maar ook in Nederland. Deze medicijnen kunnen ernstige bijwerkingen hebben, zoals agressie, zelfmoordgedachten en erger.

 

Centrale registratie

De gegevens die worden verzameld over uw kind worden opgeslagen in het Elektronisch Kinddossier, wat voor diverse instanties toegankelijk is. Dit kan werken als een levenslang stigma.

 

Ons standpunt

De rechten van het kind, zoals vastgelegd in internationale verdragen, dienen zorgvuldig te worden nageleefd. De wetgever moet te allen tijde het recht van ouders garanderen om psychosociale screening van hun kinderen te weigeren, evenals het recht om psychiatrische medicatie te weigeren.

Scholen moeten niet gebruikt worden voor screening van kinderen.

We zouden er beter aan doen meer vertrouwen te hebben in de spontane ontwikkelingskracht van kinderen.

Teken de petitie op: http://screenenaanbanden.petities.nl/

 

Referenties:

http://www.defenceforchildren.nl/images/20/895.pdf

http://www.ikonrtv.nl/daw/uitzending.asp?lIntItem=3&lIntEntityId=218

http://www.cchrstl.org/documents/TeenScreenWhitePaper.pdf