Psychiatrische diagnose als controlemiddel (van de staat)

18 december, 2022. In een aflevering van Cafe Weltschmerz (een onafhankelijk informatieplatform) staat een artikel centraal dat vorig jaar verscheen in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Daarin verklaarde psychiater Wim Veling dat “complotdenkers” geestelijk ziek zijn. Oud-advocaat Frank Staderman heeft recent hierover een klacht ingediend bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle.

Zie deze aflevering van Weltschmerz (ca. 15 minuten):
https://www.youtube.com/watch?v=VDsH7uqe3jA

Pychiater Veling stelde dat complotdenkers op dezelfde manier moeten worden benaderd als mensen die lijden aan schizofrenie. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want de geschiedenis leert dat regimes dissidenten monddood maakten door hen op te sluiten in psychiatrische inrichtingen.

Hierbij verwijzen wij graag naar dr. Thomas Szasz, hoogleraar, psychiater en publicist die in de tweede helft van de vorige eeuw naam maakte, o.a. door te waarschuwen tegen de invloed van psychiatrie als middel voor controle door de staat. Hij bedacht daarvoor de term “Therapeutic State”.

Uit de opmerkingen van Szasz hierover selecteren wij:
(van https://www.cchrint.org/about-us/co-founder-dr-thomas-szasz/quotes-on-therapeutic-state/ , over de alliantie tussen overheid en psychiatrie)

Thomas Szasz over de “therapeutische staat” (Therapeutic State), onze vertaling.

“Hoewel we het misschien niet weten, zijn we in onze tijd getuige geweest van de geboorte van de Therapeutic State. Dit is misschien wel de belangrijkste implicatie van de psychiatrie als een instituut voor sociale controle.”

“Als ik de term Therapeutic State gebruik, bedoel ik het ironisch, het is therapeutisch voor de mensen die de opsluiting doen, die de therapie doen, het is niet therapeutisch voor de slachtoffers, voor de patiënten.”

“Vroeger haastten mensen zich om totalitaire staten te omarmen. Nu haasten ze zich om de Therapeutic State te omarmen. Als ze ontdekken dat de therapeutische toestand draait om tirannie en niet om therapie, zal het te laat zijn.”

Cafe Weltschmerz aflevering 18 december 2022 https://www.youtube.com/watch?v=VDsH7uqe3jA
0
  Related Posts
  • No related posts found.