Nieuwe WHO richtlijn probeert einde te maken aan mensenrechtenschendingen in GGZ

15 juni 2021

Wij stuurden een informatiebrief naar de minister van VWS en naar Kamercommissie VWS, over een nieuwe ontwikkeling bij de WHO (World Health Organisation). WHO’s richtlijn “Guidance on community mental health services: promoting person-centred and rights-based approaches” bevestigt nu dat geestelijke gezondheidszorg gebaseerd moet zijn op een op mensenrechten gebaseerde benadering.

Ook zegt de tekst:
“Deze uitgebreide nieuwe richtlijn biedt een sterk argument voor een veel snellere overgang van geestelijke gezondheidsdiensten die dwang gebruiken en zich bijna uitsluitend richten op het gebruik van medicatie om symptomen van psychische aandoeningen te beheersen, naar een meer holistische benadering die rekening houdt met de specifieke omstandigheden en wensen van het individu en biedt een verscheidenheid aan benaderingen voor behandeling en ondersteuning”,

Onze brief bevatte de volgende tekst:

Geachte minister, geacht Kamerlid,

10 Juni jl. verwees de WHO middels een persbericht naar een nieuwe aanbeveling m.b.t. psychiatrische behandeling. Dat ging met de volgende woorden gepaard:
“(..) provides a strong argument for a much faster transition from mental health services that use coercion and focus almost exclusively on the use of medication to manage symptoms of mental health conditions, to a more holistic approach that takes into account the specific circumstances and wishes of the individual and offers a variety of approaches for treatment and support, (..)”

Link: https://www.who.int/news/item/10-06-2021-new-who-guidance-seeks-to-put-an-end-to-human-rights-violations-in-mental-health-care

Ter herinnering: in 2019 stuurden wij een kort overzicht van de situatie in Nederland aan de minister: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/11/Dwang-in-de-GGZ-en-ontbrekende-medicijnvrije-behandeling-NCRM.pdf. De reactie van het ministerie, kenmerk 1524000-190115-CZ: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2019/09/Dwangmedicatie-antwoord-VWS-13-aug-2019-NCRM.pdf

Nu langzamerhand de gevaren van de bio-medische benadering van psychische problemen en de overbehandeling daarvan ook tot experts begint door te dringen, nodigen wij regering en parlementariërs uit om nu rigoureus op te treden.
Een advies voor een eerste aanzet daartoe, en middelen om herhaling van gemaakte fouten te bemoeilijken, brachten wij april jl. onder de aandacht van Kamerleden: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/05/Terugblik-10-jaar-ADHD-t.b.v.-Kamercomm.-VWS-en-OCW-2-april-2021.pdf

Onze brief aan de minister en Kamercommissie VWS: https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/07/WHO-bericht-Mensenrechten-psychiatrie-Min.-VWS-kamercomm.-VWS-15-juni-2021-webversie-NCRM.pdf

Een bericht hierover op de Mad in America website: https://www.madinamerica.com/2021/06/calls-radical-change-global-mental-health/

Het WHO rapport (ca. 6 Mb) kunt u hier downloaden: https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707

0
  Related Posts
  • No related posts found.