Maandelijkse update voor Kamercommissie VWS, februari 2021

14 februari 2021
Vandaag stuurden wij ons maandelijkse bericht aan Kamercommissie VWS.

Beknopte info psychiatrie t.b.v. Kamercommissie VWS
Editie 14 feb. 2021: ADHD

Ontbrekende kennis en belangstelling bij bestuurlijke en controlerende instanties.
Na de ontluisterende onthullingen bij de toeslagenaffaire raden wij aan om de gang van zaken rond biomedische psychiatrische behandeling, zoals medicatie en de schandalige kwestie rond de afbouw daarvan, nog eens goed te bekijken.
Als handvat adviseren wij voorlopig: de gang van zaken rond ADHD, want die leent zich hiervoor uitstekend.

Wat is er gebeurd?
Vanaf het begin van deze eeuw trad een krachtige groeiversnelling op van ADHD-medicatie met de drug methylfenidaat (Opiumwet, lijst 1). Pas nadat een aantal Kamerleden (vanaf 2009), enkele (zeer weinig!) professionals en onze groep rond 2011 aan de bel trokken, kwam er in 2014 een bruikbaar rapport vanuit de Gezondheidsraad; 4,5% van de jongeren gebruikten toen ADHD-drugs.

Wat was er aan de hand?
Top-psychiaters, die hun positie vestigden door onderzoeksgeld van farmaceuten, speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van de behandelingsrichtlijn in 2005. Door toepassing van die richtlijn explodeerde het Ritalingebruik tussen ca. 2005 en 2014. Naar aan farmaceuten gelieerde key opinion leaders zoals de corrupte dr. J. Biederman werd in de richtlijn van 2005 veelvuldig verwezen.

De situatie nu: geen verbetering!
Die oude richtlijn geldt nog steeds. En nog steeds schatten wij het aantal jonge gebruikers van ADHD medicatie op ca. 100 duizend. De effecten van de lockdowns zijn nog niet bekend. (Zie de datum van dit bericht)

De afwezigheid van kennis, en van belangstelling, bij bestuurlijke instanties.
Na het recentelijk raadplegen van beleidsverantwoordelijken en advies-gevende instanties, moeten wij constateren dat daar de vrijelijk beschikbare informatie van onafhankelijke, kritische deskundigen niet of nauwelijks bekend lijkt. Wij hebben zelfs de indruk dat interesse ontbreekt.

Promotieonderzoek ADHD
Deze constatering wordt nu ondersteund door februari jl. gepubliceerd promotieonderzoek. Citaat: “(…) dat de gevestigde orde ten aanzien van ADHD en medicatie hardnekkig en lastig te veranderen is, en legt een kloof tussen wetenschap en praktijk bloot.” (Ref. zie link onderaan.)

Juridische consequenties
Binnenkort sturen wij u meer informatie hierover, waarbij wij tevens zullen melden waarom laksheid bij bestuurlijke instanties en bij trage, onwillige beroepsgroepen in de toekomst mogelijk juridische gevolgen kan hebben.

Goede, professionele informatie over ADHD vindt u o.a. hier:
Proefschrift: https://www.rug.nl/research/portal/files/156482807/Appendices.pdf , zie de samenvatting vanaf blz. 181. Ref. voor bovenstaand citaat op blz. 185.
Algemeen over ADHD: https://adhdendrukgedrag.nl/

Wij streven er naar deze info-berichten ongeveer maandelijks aan commissie VWS te sturen. Telkens slechts 1 bladzijde om de berichten leesbaar te houden.
Met vriendelijke groet.
Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens.
(Logo en contactgegevens bijgevoegd)

0
  Related Posts
  • No related posts found.