Antwoordbrief van ministers over verantwoordelijkheden foute voorlichting ADHD

12 mei 2020
Februari 2020 stuurden wij een brief naar de ministers van volksgezondheid (VWS) en onderwijs en wetenschap (OCW) over de negatieve gevolgen van verkeerd onderwijs op het gebied van ADHD en van de DSM (het veel gebruikte psychiatrisch handboek).

Wij ontvingen antwoord in een brief van minister De Jonge (VWS) en ook namens minister Van Engelshoven (OCW), waarin zij beroepsgroepen (zoals de NVvP, de vereniging voor psychiatrie) als verantwoordelijken aanduiden en de door ons aangegeven schade niet ontkennen. Tevens ontkennen zij niet dat kinderrechten in het geding kunnen zijn.
De brief van de minister(s): https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/05/Antwoord-ministers-op-brief-ADHD-schade-en-verantwoordelijkheid-17-april-2020-NCRM.pdf

Met onze brief van februari 2020 verwezen wij naar wetenschappelijk onderzoek bij de universiteit Groningen dat aantoonde hoe foute informatie over ADHD o.a. via academische studieboeken in omloop is gekomen. Wij schatten dat daardoor jaarlijks mogelijk honderdduizenden mensen op één of andere manier daarvan schade ondervinden. Tevens wezen wij op kinderrechten die daardoor in het geding zijn.
Onze brief van 10 februari 2020:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2020/02/Brief-Ministers-ADHD-8-feb-2020-NCRM-Webversie.pdf

Wij zijn blij met deze reactie van de ministeries; het draagt bij aan meer duidelijkheid over de onbegrijpelijke mis-informatie die in sommige wetenschappelijke kringen circuleert.

Ons eerdere bericht hierover:
https://www.ncrm.nl/overig-nieuws/brief-naar-ministers-om-opheldering-verantwoordelijkheden-foute-voorlichting-adhd/

0
  Related Posts
  • No related posts found.