Actie Den Haag en info voor Kamerleden. Oproep aandacht voor misstanden psychiatrie.

6 juli 2022 waren vrijwilligers van onze stichting in Den Haag voor een korte demonstratieve actie voor het gebouw van de Tweede Kamer. Wij boden alle individuele Kamerleden van commissie VWS (Volksgezondheid) ons compacte informatiemateriaal aan, bestaande uit flyers, bijwerkingenlijsten van psychiatrische medicijnen en een informatieboekje.
De begeleidende brief was als volgt:

Aan: leden van Kamercommissie VWS
Amsterdam, 6 juli 2022
Geachte (naam Kamerlid),

Vandaag deelden wij op het Prinses Irenepad, voor het gebouw van de Tweede Kamer, informatieve flyers uit m.b.t. de situatie in de psychiatrie om weer aandacht te vragen voor zaken die op dit gebied nog steeds niet in de haak zijn. Misschien hebben wij u daarbij gemist en daarom sturen wij u langs deze weg wat voorlichtingsmateriaal.

Diverse nieuwsonderwerpen vragen de laatste jaren onze aandacht, maar in de psychiatrie is nog steeds veel mis. Mogelijk heeft u onvoldoende tijd om de literatuur van onafhankelijke, kritische auteurs te bestuderen. Daarom bieden wij u bijgaande flyers aan, waarin enkele onderwerpen zeer in het kort worden toegelicht.

Commissieleden met belangstelling voor mensenrechten en/of voor wetenschap en wetenschapsfilosofie zouden m.b.t. het onderwerp psychiatrie hun hart kunnen ophalen en nuttige initiatieven kunnen ontplooien. Wij stellen voor dat u zich laat adviseren door de (weinige) onafhankelijke experts die in Nederland en Vlaanderen aanwezig zijn. Desgewenst kunnen wij u bij die keuze adviseren.

Wij wensen u een heilzaam en leerzaam zomerreces.

Met vriendelijke groet,
(was getekend)
Voor stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens.

Zie ook:
https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/05/Terugblik-10-jaar-ADHD-t.b.v.-Kamercomm.-VWS-en-OCW-2-april-2021.pdf (o.a. ADHD, wetenschapsfilosofie, mensenrechten)

https://www.ncrm.nl/wp-content/uploads/2021/03/Dwang-in-de-GGZ-en-ontbrekende-medicijnvrije-behandeling-NCRM.pdf (o.a. dwangbehandeling, mensenrechten)

https://www.ncrm.nl/ncrm-nieuws-items-overzicht-in-chronologische-volgorde/ (medicatie, bijwerkingen, afbouwproblemen, elektroshock, dwang, mensenrechten, waarschuwingen, etc.)

0
  Related Posts
  • No related posts found.