OPROEP: MELD BIJWERKINGEN VAN ADHD-MEDICIJNEN

Ongeveer 4% van de Nederlandse jeugd gebruikt Ritalin als medicijn tegen ADHD. Zowel de ADHD-diagnose als de therapie met medicatie zijn onderwerp van kritiek.
Ritalin en andere methylfenidaat-bevattende medicijnen zijn geen onschuldige middelen. Ter voorbereiding van een actie om de explosieve toename van het gebruik van dit soort medicatie en de achtergrond daarvan op effectieve wijze aan de kaak te stellen, zoeken wij mensen die bij hun kind ernstige bijwerkingen van Ritalin en soortgelijke medicijnen hebben ondervonden.
Als u dergelijke bijwerkingen bij kinderen in uw nabijheid hebt ervaren en u wil daarvan getuigen, dan zouden wij dankbaar zijn om die informatie te ontvangen.
Onze contactgegevens zijn:
Per mail :  ncrminfo@gmail.com
Per post : Stichting NCRM, Postbus  94427, 1090 GK  Amsterdam.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De NCRM-vrijwilligers
ritalin-pillen
0
  Related Posts
  • No related posts found.